การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันศุกร์ที่12/ก.ค.2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นาย ตะวัน พายงูเหลือม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง
วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

เวลลา 8:00-8:26 น. ผมได้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง จากนั้นกระผมก็ได้ทำการกล่าวทักทายทำความเคารพพี่ๆในสำนักงาน
ช่วงเวลาประมาณ 9:00 - 11:30 น.พี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลงได้พากลุ่มพวกกระผมไปลงพื้นที่ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาท้ออุดตันโดยใช้ที่ตักขยะ ตักออกจากท้อ และใช้รถดับเพลิงชีดอัดน้ำเข้าไปในท้อเพื่อขจัดคราบไขมันสิ่งปฏิกูลออก

และช่วงเวลา 14:00 น. พี่ๆที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง ก็ได้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิค พี่เขาเลยมอบหมายให้กลุ่มพวงกระผมนำเต้นแอโรบิค


บันทึกนี้เขียนGotoknow โดย นาย ตะวัน พายงูเหลือม ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)