การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันศุกร์/12/ก.ค./2562)

          สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอังษิมา อารีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่ห้าของการฝึกประสบการณ์ ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         เวลา 8.20 น.  เดินทางมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อมาดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อในวันที่ห้าเดินทางมาถึงเข้าที่ทำงานเสร็จงานแรกของเราก็เริ่มขึ้นทันที งานแรกวันนี้คือ ช่วยกันเคลื่อนย้ายชุดสังฆทานจำนวนเก้าชุดและเทียนพรรษาที่จะนำมาทำการประดับเพื่อใช้ในวันเข้าพรรษาที่จะถึงในอาทิตย์หน้านี้จากโต๊ะด้านนอกมาไว้ภายในห้อง

ภาพการเคลื่อนย้ายเทียนพรรษา


ภาพการเคลื่อนย้ายชุดสังฆทาน


 ในวันนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีงานมาให้เรารับผิดชอบเพียงแค่ไม่กี่งานสืบเนื่องมาจากว่าในเมื่อวานนั้นงานที่พี่ๆมอบหมายให้เราเป็นงานที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและมากพอสมควรที่ไม่สามารถทำงานนั้นให้สำเร็จได้ในเพียงแค่สองหรือสามวันเท่านั้นดังนั้นพี่ๆจึงให้พวกเราดำเนินการเคลียงานเก่าให้เสร็จก่อนเพราะเห็นใจพวกเราว่าแค่งานเก่าก็เยอะแล้วจึงไม่ได้มอบหมายงานใดๆเพิ่มเติมจะมีแค่บางคนที่งานเก่าเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีงานให้ทำบ้างเล็กน้อยส่วนตัวของดิฉันเองนั้นก็เคลียงานเก่าที่ได้รับมอบหมายมาจากเมื่อวาน

  โดยในวันนี้เริ่มจากการที่จัดการพิมพ์งานในโปรแกรม Excelโดยนำข้อมูลจากรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีแต่ละแผนแยกกันออกไปนั้นมาจัดพิมพ์ โดยงานที่ดิฉันรับผิดชอบในวันนี้คือแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

ภาพการการจัดพิมพ์รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงในโปรแกรม Excel ในช่วงเช้า


          เวลา 13.00 น. หลังจากพักกลางวันเสร็จแล้วก็เข้ามาดำเนินการทำงานที่ได้รับหมอบหมายให้เสร็จสิ้นโดยในช่วงบ่ายนั้นพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีงานเข้ามาให้พวกเรารับผิดชอบบ้างเล็กน้อยเช่นการถ่ายเอกสาร เป็นต้น ในช่วงบ่ายนี้ก็ค่อนข้างเหมือนกับช่วงเช้าตรงที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ให้พวกเราดำเนินการเคลียงานเก่าของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนถ้าหากดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไรถึงจะมอบหมายงานใหม่ให้ทำพวกเราก็แยกยายกันไปทำงานของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายมานั้นอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อที่จะอยากให้งานนั้นออกมาสมบูรณ์และถูกต้องอย่างครบถ้วนที่สุด

ภาพการการจัดพิมพ์รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงในโปรแกรม Excel ในช่วงบ่าย


           วันที่ห้าผ่านไป กับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันนี้ได้ทำการเคลียงานเก่าที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เมื่อวานให้เสร็จสิ้นส่วนเรื่องปัญหาในการทำงานวันนี้ก็ผ่านไปอย่างไม่มีปัญหาใดๆ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)