ทีดีอาร์ไอ ประเมินผลงาน ปฏิรูป 5 ปี รัฐบาลประยุทธ์

ในด้านหนึ่งการใช้อำนาจของรัฐบาล โดยมีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลน้อยกว่ารัฐบาลปรกติ ทำให้รัฐบาลสามารถผลักดันนโยบายต่างๆ ออกมาได้มาก เช่น ผ่านกฎหมายออกมากว่า 400 ฉบับ ปลดล็อกด้านกฎระเบียบต่างๆ และลงทุนในโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การใช้อำนาจดังกล่าวของรัฐบาลก็มีผลในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และก่อให้เกิดผลเสียในหลายครั้ง

ทีดีอาร์ไอ ประเมินผลงาน ปฏิรูป 5 ปี รัฐบาลประยุทธ์

อ่านได้ที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ก.ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)