การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน (หน่วยฝึกที่2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุพิชญา มีผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 2 สำนักงานศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้ดิฉันได้เดินทางจากบ้านไปยังศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เวลา 08:09 น. และลงชื่อเข้าฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างรอเวลาปฏิบัติงาน ดิฉันได้รับประทานอาหารเช้า และวางแผนขั้นตอนในการดำเนินงานกับเพื่อนในกลุ่ม

ดิฉันเริ่มทำงานในช่วงเช้า เวลา 08:30-12:00 น. ดิฉันและเพื่อนๆในกลุ่ม มีความคิดเห็นตรงกันว่าต้องไปลงพื้นที่ เพื่อสอบถามข้อมูลให้ได้มากกว่านี้ จึงบอกพี่เลี้ยงให้ทราบและได้รับหนังสือส่งตัวเพื่อใช้ในทางราชการ

พักกลางวัน เวลา 12:00-13:00 น. ดิฉันและเพื่อนๆออกไปซื้ออาหารกลางวันที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการเดินและนำอาหารมารับประทานกันที่โต๊ะด้านในห้องศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนั้น ดิฉันได้ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร


ช่วงบ่าย เวลา 13:00-17:45 น. ก่อนลงพื้นที่ดิฉันกับเพื่อนได้ไปซื้อน้ำให้อาจารย์ที่อเมซอนและนำไปให้อาจารย์ที่ตึก A2 จากนั้นได้นั่งรถเพื่อไปลงพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปถึงประมาณ 14:00 น. ได้พบกับปลัดฯ และพูดคุยถึงเรื่องที่จะสอบถามข้อมูล

จากนั้นได้ไปพบกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านปลักไม้ลาย ดิฉันและเพื่อนได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านไว้

เวลา 16:00 น. ได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และถึงในเวลา 16:45 น. ดิฉันและเพื่อนๆจึงพูดคุย สรุปรายละเอียดงานกันต่อ จนถึงเวลา 17:45 น. ดิฉันเก็บของบนโต๊ะทำงาน ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เก็บขยะไปทิ้ง ก่อนลงชื่อกลับและเดินทางกลับบ้านพักค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)