บทกวี : ดูแล

...

ดูแล กายไว้ อย่าป่วยไข้

ดูแล ใจไว้ อย่าสับสน

ดูแล สติไว้ อย่าลุกลน

เรื่องอื่นก็ ค่อยเดินดล ไปตามเกมส์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)