• ระหว่างนั่งรถเดินทางภายในกรุงปักกิ่ง จะพบรถแท๊กซี่ติดดาว คือ มีดาวติดบนป้ายที่อยู่บนหลังคารถ ถามไกด์ดู ได้ความว่า หากรถแท๊กซี่คันใด ได้ทำสิ่งดีๆ เช่น เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารไปคืนเจ้าของ ทางเจ้าหน้าที่ดูแลก็จะมอบดาวติดให้ที่รถ
    • เคยได้ฟังนักจิตวิทยาบางท่านบอกว่า คนในช่วงอายุ 30-40 ปี เป็นช่วงที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิต พออายุ 40 แล้วจะเป็นช่วงที่ต้องการการยอมรับ
    • การให้รางวัล เป็นการแสดงการยอมรับอย่างหนึ่ง แต่รางวัลก็ไม่ใช่เงิน หรือสิ่งของเสมอไป
    • การให้รางวัลด้วยการชมเชย ก็เป็นการแสดงการยอมรับวิธีหนึ่ง...ทำให้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆ ……

แท๊กซี่ติดดาว (ภาพเอื้อเฟื้อโดย อ.JJ)