เพลงเรือปริ่มน้ำ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เอ่อ เอ้อ เอิ๊ง เง้ย ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ

ลงเรือพายงัด ชื่อรัฐนาวา

ล่องลอยธารา (ฮ้า ไฮ้) ไม่ลื่นไหล

กว่าจะตั้งลำ ก็ทำหวาดเสียว

ลูกเรือทำเฮี้ยว (ฮ้า ไฮ้)ไม่พอใจ

ร้อนถึงกัปตัน ต้องพลันเดือดดาล

ลงทุนเขียนสาร (ฮ้า ไฮ้)ขานไข

ขอโทษประชา ที่ชักช้ากันเหลือ

และก็ยังออกเรือ (ฮ้า ไฮ้)ไม่ได้

รออีกสักนิด เรือที่ติดตำแหน่ง

จัดสรรปันแบ่ง(ฮ้า ฮ้า) ไม่ง่าย

พวกพลพาย หลายค่ายมารวม

นั่งในเรือหลวมหลวม(ฮ้า ไฮ้)คิดหลากหลาย

เรื่องผลประโยชน์ มีโทษไปทั่ว

อาจจะทำเรือรั่ว(ฮ้า ไฮ้)เสียหาย

อย่าให้เรือปริ่มน้ำ ถูกทำลาย ชาวเรือจะตาย กันเอย

(ลูกคู่รับ)ชาวเรือจะตาย กันเอย อย่าให้เรือปริ่มน้ำถูกทำลาย ปริ่มน้ำ ปริ่มน้ำ ถูกทำลาย ชาวเรือจะตาย ชาวเรือจะตาย จะตาย กันเอย เอ้า ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (0)