kitty
นาย กิตติ กสิณธารา

95. แผนการจัดการเรียนรู้กับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว ๒๑/๒๕๖๐


มีเพื่อนครูถามกันบ่อย ๆ ว่า  "ครูไม่ได้บันทึกแผนหลังการจัดการเรียนรู้และผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้บันทึกในหลังแผนในปีหรือหลาย  ๆ ปีที่ผ่านมา ประกอบกับผู้อำนวยโรงเรียนบางท่านก็ย้ายหรือเสียชีวิตไปแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร"

คำตอบ

      ในรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำแนกตามระดับคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดว่า “ครูต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการตันสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีบันทึกหลังแผนการสอน.........”

          โดยปรกติในทางปฏิบัติโรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการจะกำหนดให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในต้นภาคเรียน จากนั้นครูก็นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนในห้องเรียน เมื่อสอนแล้วครูบางท่านก็ไม่ได้มีการบันทึกหลังสอนหรือบางท่าน      มีบันทึกหลังสอนแต่ไม่ได้มีการนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและให้ข้อคิดเห็นตามลำดับ ขณะเดียวกันฝ่ายวิชาการ    ก็ไม่ได้กำหนดให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่อย่างใด

          แล้วครูจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไร ขอนำเสนอเป็น ๒ กรณีคือ

          กรณีการบันทึกข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ย้อนหลัง

  • ๑. กรณีที่เวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว คุณครูคงต้องบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ให้เรียบร้อยและ

นำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลงนามตามลำดับ ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายวิชาการ

  • ๒. กรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายไปแล้วก็ต้องตามไปให้ฝ่ายวิชาการและหรือผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่านนั้นลงนามให้

  • ๓. กรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะต้องลงนามในบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว

อาจแก้ไขได้โดยเปลี่ยนจาก “ผู้อำนวยการโรงเรียน” เป็น “ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย” แทน รองฝ่ายวิชาการก็จะสามารถให้ความคิดเห็นและลงนามแทนผู้อำนวยการโรงเรียนได้

          กรณีการบันทึกข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ปีปัจจุบันและปีต่อ ๆ ไป

  • ๑. ฝ่ายวิชาการกำหนดปฏิทินให้ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้นับตั้งแต่การส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ขออนุมัติใช้ และการส่งแผนการจัดการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ เพื่อเสนอลงนามจนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้

  • ๒. โรงเรียนหรือฝ่ายวิชาการปรับข้อมูลบางส่วนให้เหมาะสมและสะดวกขึ้น โดยปรับการให้ความเห็นของ

“ผู้อำนวยการโรงเรียน” ให้ปรับเป็น “ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย” แทนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

  • ๓. ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และนำส่งให้ผู้อำนวยการ

โรงเรียนพิจารณาลงนามตามระดับเป็นระยะ ๆ จนครบทุกแผน

หมายเลขบันทึก: 662307เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2019 18:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2019 18:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี