มาจดไว้ก่อนไปเข้าเวรครับว่า ต้องบันทึกหัวข้ออะไรมั่ง

TMI2006-เวชสารสนเทศ (3)

1. Converging Technology in Healthcare

2. การพัฒนารหัสยา เวชภัณฑ์

3. Redesighing the National Database & Information System for Chronic Diseases (Climical Information System)

4. 108 วิธีที่ทำให้ระบบสารสนเทศล้มเหลว-โรงพยาบาลเฟรนไชส์