190318-1 คำชวนสับสน ชุด E – Explosion & implosion

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190318-1 คำชวนสับสน ชุด E – Explosion & implosion

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref: 151126-4

Dictionary.com

ออกเสียง Explosion

เน้น พยางค์ สอง = “ik-SPLOH-zhuh n”

รูปอื่น คือ

คุณศัพท์ = post explosion

นาม = preexplosion

คำตรงข้าม คือ Implosion

เน้นพยางค์ สอง เช่นกัน “im-PLOH-zhuh n”

คำเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

burst outbreak, blast, detonation, outburst, firing, combustion, salvo, fit, blowout, roar, gust, concussion,flare- up, pop, access, percussion, bang, crack, report

Kernerman English Multilingual Dictionry

ให้คำแปล นาม explosion = การระเบืด/เสียงระเบิด/การประทุ

หรือ ความพลุ่งพล่าน- หรือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

มาจาก กริยา explode =-ทำให้ระเบิด /เกิดขึ้นในทันทีทันใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)