190317 คำชวนสับสน ชุด E – Explicit-implicit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190317 คำชวนสับสน ชุด E – Explicit-implicit

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม
ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น
ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref: 151126-3

Explicit & implicit

Explicit ออกเสียงพยางค์แรกเหมือน อิค IK = ชัดเจน เจาะจง ให้ความหมายชัดแจ้ง

He gave me very explicit directions on how to get there.

She was explicit about her reasons for changing jobs.

The reasons for the decision should be made explicit.

ภาษาหรือภาพที่มีความ explicit

เป็นภาษาหรือภาพ ที่บรรยายหรือแสดง เป็นอย่างมาก ในเรื่องเพศหรือความรุนแรง

A sexually explicit blockbuster.

Explicit photos showing poses and acts.

Implicit หมายถึง เข้าใจแล้ว ถึงแม้มิได้แสดงออก โดยปริยาย เช่น

A commitment to duty was implicit in his every act and thought.

The ability to listen is implicit in the teacher’s role.

และอาจหมายถึง สมบูรณ์ (complete) หรือ ไร้ข้อสงสัย (unreserved) เช่น

Implicit faith in our system of government.

An implicit agreement not to raise the subject.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 180823ความเห็น (0)