๙๐๑. โรงเรียนสวยด้วยมือเรา...

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่ที่สำคัญที่สุด คือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

        “เรา”ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหาร ครูและนักเรียน..ที่โรงเรียนไม่มีภารโรง จึงไม่สามารถจะเอ่ยถึง รวมทั้งผู้ปกครอง..ที่มีส่วนช่วยให้โรงเรียนสวยได้..

    ผู้ปกครองเพียงแค่มอง..แต่ก็ให้กำลังใจ แต่ถ้าโรงเรียนทรุดโทรมผู้ปกครองก็พร้อมจะซ้ำ และไม่ศรัทธาการบริหารจัดการของโรงเรียน...

        คำว่า “สวย” หมายรวมถึงความสะอาด เรียบร้อยและร่มรื่น ที่โรงเรียนมีพร้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านหน้าและด้านหลัง ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด ๒๔ ชั่วโมง

        โรงเรียนทุกแห่ง มีความจำเป็นต้องสวย เพราะเป็นสถานที่ราชการ มีผู้บริหารที่ทรงเกียรติ มีครูผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งหมดทั้งมวลล้วนได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการ..

        โรงเรียนมีงบประมาณที่เรียกว่า “เงินอุดหนุน” จัดสรรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต

        โรงเรียนจึงปฏิเสธไม่ได้เลย..ที่จะต้องสวยงามและมีความพร้อม ในการบริการชุมชนและให้การต้อนรับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญ ที่คอยประเมินด้วยสายตาและเปรียบเทียบการพัฒนากับโรงเรียนข้างเคียงอยู่เสมอ..

        ความสวย ความสะอาดและความร่มรื่น ไม่มีสูตรสำเร็จ ขึ้นอยู่กับบริบท คือที่ตั้ง ขนาด สภาพแวดล้อมและบุคลากร ตลอดจนจิตสำนึกร่วมกันที่จะนำพา”ความพอเพียง”มาประยุกต์ใช้มากน้อยแค่ไหน?

        ความสวย..อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีสันของอาคาร แต่การจัดวางที่เหมาะสมและลงตัว ด้วยความใส่ใจของบุคลากรทุกฝ่าย ก็เพียงพอไม่ต้องรอนักออกแบบหรือช่างฝีมือใดๆทั้งสิ้น

        ปัจจุบัน..สพฐ.แต่งตั้งผอ.รร.เป็นจำนวนมาก เข้าสู่รั้วโรงเรียน..ต่อไปนี้เราจะเห็นโรงเรียนสวย สะอาดและร่มรื่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จุดที่สำคัญคือก้าวแรก ที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ จะต้องวางแผนและลงมือทำทันที บางทีอาจไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยซ้ำ

        เพียงแต่การเริ่มต้นนั้น..อย่าคิดตัดต้นไม้เป็นอันขาด ในสภาพที่ร้อนและแห้งแล้งหนักขึ้นทุกปีเช่นนี้ ต้องลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การตัดต้นไม้ให้ความสวยและความสบายใจระยะสั้นเท่านั้น ความมั่งคั่งและยั่งยืนของโรงเรียนอยู่ที่การดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่..ให้ร่มรื่นต่อไป

        ความสวยไม่คงที่ ความดีงามของคุณภาพครูและนักเรียน..เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น สองสิ่งเดินควบคู่กันได้ เพราะไม่ว่าคุณภาพหรือปริมาณ ล้วนเป็นภาพเชิงประจักษ์ ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน..ในบ้านหลังเดียวกัน ที่เรียกว่า..โรงเรียน

        ความสวยงามของโรงเรียน ไม่ได้มีไว้เพื่อประชันขันแข่ง แต่ต้องจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางการศึกษา ที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นผู้นำขององค์กร และการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงามของครู

        การศึกษาคือความเจริญงอกงาม..ผู้ปกครองจะเป็นผู้ตัดสิน แม้ว่าเขาจะมองและไม่พูด แต่เรื่องแบบนี้จะอ่านกันออก เขาจะไว้วางใจและศรัทธาต่อเมื่อเขาได้นำบุตรหลานมาเข้าเรียน...

        ณ วันนี้..การคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารฉับไว โรงเรียนเป็นตัวเลือก..ที่ผู้ปกครองจะมองรอบด้าน..ความสวยก็คือการแต่งตัว..ให้ดูดี มีความพร้อมที่เป็นปัจจุบัน ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์ และต้องมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ..

        ท้ายที่สุดนี้..ขอหยิบยกกระแสพระบรมราโชวาท ของรัชกาลที่ ๙. ความว่า..

        “การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่ที่สำคัญที่สุด คือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม ส่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตน...”

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒


       

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660365

เขียน

10 Mar 2019 @ 21:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก