” Honesty is the best policy” สนทนากับคุณปู่ผู้ตรวจที่คุรุสภา

Honesty is the best policy” สนทนากับคุณปู่ผู้ตรวจที่คุรุสภา

        วันนี้ไปร่วมเป็นเกียรติการเป็นสนับสนุนงานของคุรุสภาในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ได้มีโอกาสสนทนาและคาราวะคุณปู่ประพัฒน์ แสงวณิช อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาอาวุโส  อายุ 92 ปี เป็นสมาชิกคุรุสภาที่อายุมากที่สุดท่านหนึ่ง ด้วยอายุมาก จึงมีปัญหาสุขภาพหูตึง ซึ่งต้องคุยกันเสียงดังๆ จึงฟังได้ยิน ท่านได้เล่าความหลังสะท้อนประสบการณ์เล่าสู่ให้ฟัง เมื่อครั้งก่อนเก่า เข้ารับราชการ อ่านหนังสือมากๆ ขยันมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้นโยบาย” Honesty is the best policy” ไม่เคยขอตำแหน่งใคร ได้เป็นรองอธิบดีหลายกรม จนถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คุณปู่เล่าขานด้วยความภูมิใจ ..


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุล



ความเห็น (0)