หลักสูตรสถานศึกษา : แนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

thecityedu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทความวิจัยเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา : แนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับ2. 2551 หน้า 32-36.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thecityeduความเห็น (0)