R2R UC จุดประกายที่เขต4 และเติบโตที่เขต 9

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จุดประกายที่ สปสช.เขต 4 และเติบโตที่ สปสช.เขต9

R2R UC

ปรากฏการณ์การทำงานส่วนตัวมักเกิดเช่นนี้เสมอ เป็นไปดั่งธรรมชาติความดีความงามของกระบวนการพัฒนาทางปัญญา

เช้านี้นำผลงาน R2R สปสช.เขต9 มาใคร่ครวญ

เห็นความเชื่อมโยงชัดเจน ของการนำเครื่องมือ R2R มาใช้ในการพัฒนาการทำงานของคนหน้างาน สปสช.ในแต่ละ Cluster เมื่อพวกเขาพบว่า ในวิถีการทำงานมี GAP ที่สะท้อนถึงการทำงานที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร การตัดสินใจนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้อย่างวิจัยแบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากดั่ง R2R มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพื่อปิด GAP และสนับสนุนแนวคิดระบบหลักประกันสุขภาพให้เคลื่อนไปได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการข้อมูล การบริหารกองทุนต่างๆ การเข้าถึงสิทธิ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง การเปิดเวทีรับฟังที่ให้เกิดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ IT เข้ามาบูรณาการ หรือแม้แต่การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งต่างๆ เหล่านี้คือวิถีแห่งความจริงที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากปัญหาหน้างานจริงด้วยคนทำงานจริง ไม่ใช่นักวิจัยจากภายนอก

#Noteความคิด

#KMUC

11-02-62


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)