แนะนำตัวเอง

ผมชื่อ นายธนัท ประทีปธนากร ชื่อเล่นชื่อ นัท ผมเกิดที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อวันอังคารที่ 3 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2546 มี่พี่น้องร่วมกัน 2 คน คือ ผมกับพี่สาว สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ ปัจจุบันอายุ 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 9 วิชาที่ผมชอบคือ วิชาภาษาจีน วิชาที่ผมไม่ชอบคือวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ อาหารที่ชอบไม่มีอะไรไปนอกจากไข่เจียว อาหารที่ผมไม่ชอบคือเนื้อสัตว์ทุกประเภทยกเว้นปลา สิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือ คอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ อาชีพที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นคือ 1.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 2.ช่างซ่อมคอม งานอดิเรกคือการศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาการคำนวณความเห็น (0)