นิราศเบลเยียม๖

นิราศเบลเยียม ตอนที่ ๖

171พอเริ่มคิดคิดได้ใจเริ่มคิด

พอเริ่มจิตพิศมองเริ่มผ่องศรี

พอเริ่มนิ่งอิงสติดำริมี

พอเริ่มชี้ช่องทางสว่างพลัน

172พอใจคิดจิตนิ่งก็ยิ่งแน่

พอใจแปรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผัน

พอใจอยู่รู้หลักช่วยผลักดัน

พอใจมั่นมองสุขผ่อนทุกข์คลาย

173"ชีวิต"คนบนหล้าที่กล้ามั่น

"ที่ดี"นั้นฝันไปด้วยใจหมาย

"ได้แรง"หนุนจุนเจือเผื่อมากมาย

"บันดาลใจ"หลากหลายได้ช่วยกัน

174"จากความรัก"ภักดีที่มีให้

"และ "ช่วยใจไขว่คว้ากล้าสู่ฝัน

"นำทางด้วย"ช่วยต่อก่อชีวัน

"ความรู้"มั่นสรรค์สร้างทางมั่นคง

175มาห่างบ้านงานมีฤดีคิด

มาห่างมิตรเหมือนใจมาใหลหลง

มาห่างน้องห่างนางห่างพะวง

มาห่างพงศ์เผ่าไกลห่างไทยมา

176มาจากไกลใจจากจำพรากเจ้า

มาจากเผ่าจากพงศ์จากวงศา

มาจากน้องจากนางห่างกานดา

มาจากหล้าจากจำมาทำงาน

177"คน"ต่างคนต่างจิตต่างคิดต่าง

"มองบวก"บ้างทางสุขสนุกสนาน

"โลกจะ"ให้ได้ชิดจิตเบิกบาน

"เต็ม"เรือนชานสานให้ได้สิ่งดี

178"ไปด้วย"จิตคิดดีมีคุณค่า

"โอกาส"มาคว้าไว้ได้สุขศรี

"และ"ได้ก่อต่อเติมเสริมชีวี

"ความสุข"ที่มีพอเพราะพอใจ

179มาคิดดีที่เห็นคิดเป็นบวก

มาคิดพวกพาพิศจิตแจ่มใส

มาคิดเพลินเชิญสดับจนหลับไป

มาคิดได้คิดดีจึงมีทาง

180ถ้าคิดเล็กคิดน้อยพลอยคิดหนัก

ถ้าคิดตักตวงเอาเขาถากถาง

ถ้าคิดให้ใจพลอยทำปล่อยวาง

ถ้าคิดอย่างอยู่พอให้พอเพียง

181ยามเช้าตื่นรื่นรมย์สุขสมจิต

ยามเช้าปลิดปล่อยเศร้าปลุกเร้าเสียง

ยามเช้าคลายหมายย้ำฟังสำเนียง

ยามเช้าเตียงตั่งลา'ฬิกาดัง

182ลุกขึ้นนั่งตั้งใจออกไปวิ่ง

ลุกขึ้นทิ้งทุกข์หายมากมายหวัง

ลุกขึ้นมาพาทำออกกำลัง

ลุกขึ้นดั่งดำริใจตริตรอง

183วิ่งเที่ยวเมืองเรืองรองส่องเบลเยียม

พลังเปี่ยมปรับตัวไม่กลัวหมอง

เย็นสบายกายฟื้นสดชื่นปอง

แสงเรืองรองส่องหล้าฟ้าตะวัน

184เย็นลมโชยโบยโบกวิโยคสร่าง

เย็นลมสร้างสรรค์ชื่นปลุกตื่นฝัน

เย็นลมหนาวพราวพร่างต้องร่างพลัน

เย็นลมผันผ่านกายสบายดี

185ฟ้าแจ่มใสไร้ฝนคนสดชื่น

ยิ้มระรื่นรับลมห่มสุขี

สองข้างทางพลางนึกตึกสูงมี

อาคารที่มีผ่านกาลเวลา

186ดูแข็งแรงแกร่งตระการตระหง่านเด่น

อาคารเป็นปูนเปล่าให้เล่าหา

ทนแดดล้ำกรำฝนยลกับตา

อายุกว่าเกินร้อยให้คอยชม

187จตุรัสจัดวางอยู่กลางเมือง

ช่วยประเทืองเที่ยวท่องมองเหมาะสม

จุดสำคัญสรรค์ไว้ให้ภิรมย์

น่านิยมชมดูจึงรู้งาม

188เบลเยียมเลื่องเมืองลือชื่อขายเพชร

งามเบ็ดเสร็จสวยยลงามล้นหลาม

เพชรเกรดดีมีค่าน่าติดตาม

ประเทืองนามหนึ่งนี้กลางอียู

189สามภาษามาใช้ในชนชาติ

ได้ประกาศก่อกฎไม่อดสู

เหนือใช้ดัชท์ถัดใช้ด้อยท์พลอยชื่นชู

เฟรนช์ก็รู้อยู่ใต้เขาใช้กัน

190บรัสเซลส์เด่นเป็นเมืองหลวงทั้งปวงรู้

ศูนย์รวมอยู่ยืนแลไม่แปรผัน

สามชุมชนคนเบลเยียมเท่าเทียมทัน

ดัชท์เฟรนช์ปันเป็นใหญ่ในนาคร

191เยอรมันนั้นน้อยไม่ถอยห่าง

รัฐใจกว้างเกื้อไว้ไม่หน่ายถอน

สามชุมชนปนสำเนียงไม่เกี่ยงงอน

ไม่คลายคลอนคนเขาต่างเข้าใจ

192องค์กษัตริย์ขัตติยาประชารัก

ราษฎร์พร้อมภักดิ์พงศาถิ่นอาศัย

ศรัทธาชนคนเลื่องลือระบือไกล

รวมใจไว้ให้วงศ์องค์ภูมี

193แตกต่างไปไม่แปลกแยกเพราะแตกต่าง

ปกครองวางวาดไว้ใฝ่สุขี

ผสมผสานการเมืองเป็นเรื่องดี

สามวิธีธำรงมั่นคงนาน

194ระดับรัฐกษัตราทำหน้าที่

ประมุขมีเหมือนดั่งพลังประสาน

รัฐบาลกลางวางวาดราชการ

เน้นทำงานผสานตามสามชุมชน

195ส่วนท้องถิ่นถัดมาว่าเป็นเขต

ดำรงเจตน์จำนงมั่นคงผล

สามภาษามารวมกลุ่มชุมนุมคน

สามชุมชนฟาล์มเฟรนช์เจอเยอรมัน

196รัฐท้องถิ่นดินแดนนี้มีสามเขต

เหนือเรืองเดชเขตฟลานเดอร์มิเพ้อฝัน

เขตวัลลูนลงใต้มิไกลกัน

บรัสเซลส์นั้นหนอพิเศษเป็นเขตกลาง

197เขตเหนือใต้ได้ตั้งเป็นจังหวัด

เขตเขาจัดแจงตัวเป็นหัวหาง

เขตเหนือห้าหนาแน่นแอนท์เวิร์ปวาง

เขตใต้สร้างนามูร์มาคู่กัน

198สิบจังหวัดรัฐเน้นเป็นท้องถิ่น

ทั้งเจตน์จินต์จัดหาประชาสรร

เมืองหลวงชมรมย์รื่นทุกคืนวัน

ได้เสกสรรสมสร้างอยู่กลางแดน

199เขตบรัสเซลส์เป็นหลักตระหนักรู้

ด้วยอียูยอมรับอยู่กับแผน

เป็นศูนย์กลางอย่างหรูไม่ดูแคลน

คนหนาแน่นแปลนวางอย่างปลอดภัย

200คนสองล้านย่านนี้ถึงมีมาก

คนหลายหลากอยากมาอยู่อาศัย

คนต่างถิ่นบินผ่านทำงานไกล

คนไหนไหนได้พิศติดกมล...(มีต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเบลเยียมความเห็น (0)