โมเดลการเรียนรู้แบบ Connectivism


ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  รศ. ดร. ยืน ภู่วรวรรณ เอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมา    ทำให้ผมได้รู้จัก connectivism learning model (1) (2)

จะเห็นว่า โมเดลการเรียนรู้มีพัฒนาการไม่สิ้นสุด    และ connectivism ก็ยังจะมีการพัฒนาให้ชัดเจนครบถ้วนขึ้นไปอีก    จุดที่สำคัญยิ่งของ connectivism คือ การเรียนรู้เกิดขึ้นจากกระบวนการเชื่อมต่อได้ด้วย    ใครจับสาระนั้นได้ ก็ได้เรียนรู้    และหากแชร์ออกไปในเครือข่าย   ก็จะมีคนช่วยกันขยายหรือยกระดับการเรียนรู้นั้น 

สำหรับผม นี้เป็นอีกมิติหนึ่งของ KM

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ม..ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

659723

เขียน

06 Feb 2019 @ 19:09
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก