พืชผักในห้องครัวของไทย สารพัดที่จะมีประโยชน์มากมาย ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการดูแลผิวพรรณให้สดใสได้ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการดูแลผิวหน้าให้สวยใสสไตล์สมุนไพรนะคะ