ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานสำคัญของนิสิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา2548  คือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่  21  ธ.ค.49  ทางมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีการเตรียมงานกันแล้ว  ก็เพื่อความสมเกียรติ  แต่ปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆ  สมเด็จพระเทพฯจะเสด็จกลับทางเครื่องบิน  หน้าสนามกีฬา