เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสถาบันวิจัย จัดการประชุมเรื่อง แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑   โดยมีวิทยากร ๖ คน   สองคนเล่าเรื่องเครือข่ายวิจัยการศึกษาที่สนับสนุนโดย วช. ในปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘    ซึ่งฟังแล้วผมบอกตัวเองว่า ไม่ควรทำแบบนั้นอีก เพราะจะไม่มีผลยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน    เป็นวิธีจัดการงานวิจัยแบบที่คิดกันทีละปี ขาดความต่อเนื่อง    และที่สำคัญที่สุดเป้าหมายไม่ชัด

วิทยากรสองท่านเล่าแนวทาง และผลงานพัฒนาและวิจัยเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้  คือ รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เล่าเรื่องโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่ทำมา ๖ ปี    ตัวโครงการกำลังจะจบ และจะมีการขยายผลเข้าไปที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา    และ นพ. ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ เล่าโครงการ Learning Analytics ที่กำลังเริ่มต้น 

วิทยากรอีกสองท่าน ให้ความเห็นในภาพมหภาค (macro)    คือ ดร. สีลาภรณ์ บัวสายให้ความเห็นเรื่องการจัดการเครือข่ายอย่างยอดเยี่ยม    และผมให้ความเห็นตอบคำถาม ๗ ข้อ ตามในเอกสารที่แจกหน้าห้องประชุม แผ่นที่ระบุประเด็นการสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    โดยมีสาระการพูดในบัน ทึกเสียงนี้ (๑)    โดยก่อนการประชุมผมส่ง PowerPoint ไปให้ผู้จัดการประชุม และได้พิมพ์แจกผู้เข้าร่วมประชุม    แต่ผมไม่ได้พูดตามนั้น    แต่ก็ขอนำมา ลปรร. ในที่นี้ด้วย ดูที่ (๒)    และที่ (๓) 

ผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในตอนท้าย    เพราะเห็นว่าจะมีเวลาอภิปรายแลกเปลี่ยนน้อยมาก    การประชุมไม่เป็นไปตามที่ผมคิด    โดยผมคิดว่าหากจะให้ได้ประโยชน์เต็มที่ต้องจัดการประชุมแบบเสวนาทั้งห้อง    วิทยากรกล่าวนำเพียงคนละสั้นๆ    แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเห็นหรือถาม    แต่การประชุมวันนี้ค่อนไปทางวิทยากรบรรยาย

ผมได้เห็นความอ่อนแอของราชการ ในด้านการบริหารวิชาการ    ไม่มีวัฒนธรรมวิชาการ      เห็นชัดเจนว่า หากจะให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ภาคประชาสังคมต้องเข้าไปทำหน้าที่ผู้นำหรือริเริ่มงานสาธารณะด้านวิชาการ    จะหวังพึ่งภาคราชการได้ยาก  

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ธ.ค. ๖๑

1 บรรยากาศในห้องประชุม

2 ถ่ายอีกมุมหนึ่ง

3 ข้อเสนอของ ดร. สุธีระ

Educate2 from Pattie KB
Educate3 from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)