แก่ขึ้น แต่อาจไม่ฉลาดขึ้น เพราะ "แก่" ขึ้น แต่ไม่ได้เติบโต

ชีวิตเราก็เหมือนการเดินทาง 

ขึ้นและลงเขาขณะที่คนหนึ่งกำลังเดินขึ้นไปยังยอดเขา 

จะมีอีกกลุ่มที่กำลังเดินลงมา

จึงทำให้เราได้พบกัน รู้จักกัน คุ้นหน้ากัน ได้คุยกัน แนะนำกันและกัน ปรึกษาหารือกัน


คุณเชื่อในเรื่อง "แรงดึงดูด" ของโลกไหมค่ะ

ที่จะดึงดูดคนที่มีความคล้ายกัน มารู้จักกันทุกครั้งที่เราเดินขึ้นหริือลงจากเขา เราจะเจอกับคนมากมาย และทุกคนนั้นจะมีความคล้ายกับคุณ 

ไม่ว่าจะเป็น อุปสรรคชีวิตบ้าง หน้าที่การงานบ้าง การศึกษาที่ร่ำเรียน ครอบครัว ฐานะทางบ้าน ฯลฯ 

แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะนั้นคือ กระจกส่องชีวิต

-เพื่อให้เราได้มองเห็นจุดเด่นและอ่อนของตัวเอง 

-เพื่อให้ได้ปรึกษาหารือกัน

-เพื่อเราได้ช่วยเหลือกันและกันลองคุณสังเกตชีวิตของคุณสิ

คุณเป็นคนอย่างไร มีชีวิตแบบไหน หน้าที่การงานอะไร ศึกษาร่ำเรียนด้านไหนเป็นอย่างไร 

แล้วมองดูเพื่อนๆ คนรอบๆ ข้างคุณ จะมีส่วนที่เหมือนและต่างกัน 

เพื่อให้เราได้แก้ไขปรัับปรุ่งตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ยอดเขา

- ถ้าคุณคือผู้ใหญ่ พบเจอกลุ่มเด็กกำลังขึ้นหรือลงเขามาตั้งหลัก ก็ควรให้คำแนะนำและคำสนับสนุน 

- ถ้าคุณเป็นเด็ก พบเจอกลุ่มผู้ใหญ่กำลังขึ้่นเขาหรือลงมาตั้งหลักใหม่ ก็ควรให้กำลังใจ ไม่ใช่คำดูถูก
การเติบโตที่ดี ไม่ใช่แค่ตัวภายนอก ที่ดูดีขึ้น สวยขึ้น หล่อขึ้น ขาวขึ้น สูงขึ้น ฯลฯ

แต่เป็นการเติบโตทั้ง EQ และ IQ 
ไหนๆ อายุขัย ก็เพิ่มขึ้น เราควรที่จะเก๋า และ เก่งขึ้นด้วย
จริงไหมค่ะ...

                 

บันทึกโดย...

                                                                                                                                                                     Asmak                                                                                                                                                                        19-01-2019บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ ที่ออกมาจากความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การเลือกปฏิบัติต่อคน โดยการดู ‘อายุ’ ไม่ว่าจะแก่กว่า (Aegism) อ่อนกว่า (Adultism) นำมาสู่การแบ่งแยก การแยกส่วน การเหมารวม การดูถูก เหยียดหยาม เพราะบางครั้ง มันทำให้คนของเรายังล้าหลังการพัฒนา ขณะที่คุณค่ากลับถูกบั่นทอน การกดทับทางอำนาจ..การตัดสินใจบนพื้นฐานหลักการเหตุผลที่ดี น่าคิด..