ช่วงที่ผ่านมาชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก็ได้จัดกิจกรรมมอ.วิชาการ กิจกรรมติวน้องก่อนสอบ ซึ่งจำนวนกิจกรรมก็ยังไม่มากนัก จึงอยากให้ทุก ๆ คน ช่วยกันเสนอความคิดว่า ชมรมควรจะจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของชมรม และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ