สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

ด้วยรัก..โลกนี้จึงใสสว่าง..

..ราชสีห์แม้ซูบผอมย่อมมีศักดิ์..

มิอาจกักกดไว้ให้หม่นหมาง..

เสียงคำรณระคนก้องใช่ร้องคราง..

ยามเหยาะย่างยังผงาดให้หวาดกลัว..

..สติ..คือ คู่มือการใช้ชีวิตของแต่ละคน..

มีสติ จึง มีปัญญา..มีปัญญา จึงเห็นทางที่ถูก..

ผลของความสำเร็จจากการฝึกศิลปะการต่อสู้..

คือความสุขที่เกิดขึ้นในใจ..ที่สงบของเรา..

ถ้ายังไม่มีก็ต้องฝึกต่อไป.. และเมื่อยังไม่สงบก็อย่าเพิ่งรีบไปสอนใคร.. กระบวนท่าของคนมาจากอารมณ์ที่ผลักดัน..

จับอารมณ์ได้ก็เข้าใจการเคลื่อนไหว.. ความรัดกุมของเราหากมาจากใจสงบ

คือเกราะป้องกันให้สามารถรับสิ่งกระทบ

บททดสอบเหล่านี้สามารถเข้าใจได้

ด้วยใจสงบเย็น..ครับ..

..คนมีปัญญา ย่อมมองเห็นคุณและโทษในทุกสรรพสิ่ง และสามารถพิจารณานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม..
..ความดีและความชั่ว จึงขึ้นอยู่กับห้วงเวลาและมุมมองที่อาจแตกต่างกัน..เมื่อเรามี สติ ก็จะเข้าใจในเหตุผลอันควร จนไม่เกิดอคติ..
จาก รัก โลภ โกรธ หลง กลัว..

..ในวาระดิถีปีใหม่2562 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ..
โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐที่ควรปรารถนาทุกประการ เทอญ..

..ลุงรักชาติ ราชบุรี 1 มกราคม 2019..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (0)