ประสาน2

วันแรกของการฝึกงาน

7/11/48 วันนี้เป็นวันแรกของการทำงาน งานของผมในวันนี้ก็คือ การออกไปบันทึกเทปบทสัมภษณ์หัวหน้าภาคกุมารเวชศาสตร์ในตอนบ่าย ที่ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 12 โดยวันนี้เป็นการบันทึกโดยใช้กล้อง TH 500 Professional DV  1 ตัว ใช้ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว เริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์จากที่หน่วยโทรทัศน์ 12.30 น. โดยวันนี้ออกไปกับพี่ทวิ ซึ่งก่อนไปพี่ทวิได้แนะนำให้รู้จักกับกล้องตัวดังกล่าวอย่างคร่าวๆ โดยเน้นย้ำให้ระมัดระวังในการถ่ายทำ และเคลื่อนย้าย เพราะกล้องที่ใช้มีขนาดเล็ก แต่มีราคาสูงมาก  เมื่อถึงสถานที่ในการถ่ายทำพี่ทวิก็ให้ผมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำ และได้มีการถามความคิดเห็นผมว่าควรจะวางมุมกล้องแบบใดดี เหมือนเป็นการทดสอบเราว่าพอจะความมุมมองแบบใด แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีมีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน

หลังจากการถ่ายทำเสร็จได้มีการทำบันทึกรายละเอียดของเทปเวลาและสถานที่ในการถ่ายทำ เพื่อสะดวกในการนำกลับมาตัดต่อในวันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประสานความเห็น (0)