นภาพร 2

วันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 3/11/48

วันแรกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในหน่วยงานนี้แบ่งอกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายโทรทัศน์และฝ่ายการถ่ายภาพนิ่งในส่วนของหน่วยถ่ายภาพนิ่ง  วันนี้ได้เรียนรู้ประสบการณืต่าง ๆ ในหน่วยงานเริ่มแรกหัวหน้าฝ่ายของหน่วยถ่ายภาพนิ่งได้แนะนำให้รู้จักห้องสตูดิโอและห้องอัดล้างฟิล์มให้รู้จักแต่ปัจจุบันได้ใช้งานแล้ว เพราะว่าในหน่วยงานนี้ใช้กล้อง Digital แทนกล้องฟิล์มในการถ่ายภาพแทน ต่อมาได้แนะนำพี่ ๆ ในฝ่ายให้รู้จักกันทุก ๆ คน

และได้รับมอบหมายงานให้ scanฟิล์มสไลด์ โดยมีพี่ดิวส์เป็นผู้แนะนำการใช้โปรแกรมและเริ่มการทำงานโดยการเปิดเครื่องสไลด์และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามจากนั้นเข้าโปรแกรมNicon scan และใส่ฟิล์มสไลด์ลงในถาดตามจำนวนใส่ลงในเครื่อง scan จากนั้นปรับค่าความละเอียดของภาพ 1500 และจัดเก็บลงไฟล์

ตอนบ่ายพี่เอได้พาไปถ่ายภาพในงานสัมนา workshop ได้เรียนรู้ว่าในการถ่ายภาพในที่สัมนาที่มีผู้สาธิตและผู้ฟังนั้นควรถ่ายเก็บภาพบรรยากาศ หรือถ่ายให้เห็นผู้ที่สาธิตและมีผู้ฟังอยู่ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาพนั้นกำลังสื่อถึงอะไรควรเลือกมุมกล้องให้สวยงามด้วยเช่นกัน

ข้อเปรียบเทียบ

ระหว่างกล้องฟิล์มและกล้อง Digital

-กล้องฟิล์มเมื่อผิดพลาดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

-กล้อง Digital สามารถถ่ายแล้วดูภาพได้เลยและสามารถถ่ายแก้ไขได้

วันที่ 4/11/48

วันนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การถ่ายภาพ โดยได้ไปถ่ายภาพผู้ป่วยที่เท้าเป็นแผลโดยทางการแพทย์ต้องการเก็บเป็นหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเท้าที่เป็นแผลกับเท้าที่ปกติ ข้อควรระวังในการถ่ายภาพที่มีลักษณะบังคับเนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนบนเตียงจึงไม่สามารถจัดท่าได้ข้อเสียคือจะเกิดเงาเวลาถ่ายซูมใกล้วิธีแก้ไขควรถ่ายในแนวข้างจะช่วยลดเงาลงไปได้

วันที่ 7/11/48

ในช่วงเช้าได้นำรูปที่ scan ไว้มาตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop ตกแต่งโดยการใช้เทคนิคการครอปภาพและแต่งสีให้สวยงามอย่างป็นธรรมชาติ

และได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพcopy จากหนังสือด้วยเครื่อง Duplicate Bowen วิธีการใช้เครื่องคือติดตั้งกล้อง Digital และตั้งค่า F/stop 5.6  speed 30 และให้แสงด้วยหลอดฟูออเลสเซ็นทั้ง 2 ข้าง การที่เราตั้ง speed ของกล้องต่ำเพื่อให้รูรับแสงแคบเพื่อให้ได้ภาพที่มีความชัดลึก เทคนิคในการถ่ายควรทำกระดาษให้เรียนมากที่สุดเพราะจะทำให้ไม่เกิดเงา ถ้ามีส่วนที่ไม่ต้องการควรใช้กระดาษสีขาวปิด

ตอนบ่ายได้ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop ในงานเลี้ยงรุ่นของคณะพยาบาลแพทย์ศาสตร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตกแต่งสีและแสงให้สวยงาม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)