หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 7 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ครั้งที่62)


13 พฤศจิกายน 2561

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการ เราได้ให้น้องได้ช่วยกันคิดลายตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและได้ให้น้องๆไปแทงตามลายที่ตนคิดไว้

และช่วงบ่ายลุงบุญธรรมได้สาธิตการแทงหยวกลาย น่องสิงห์และลายใบต่อและนำลายทั้งหมดมาต่อรวมกันโดยจะมีเด็กๆคอยทำตามไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)