ฝึกประสบการณ์วันที่56

ในพฤหัสบดีที่9นี้ ช่วงเช้าได้จัดห้องประชุมเพื่อรออาจารย์เอมานิเทศฝึกงานครั้งที่2 เวลา11.00น อาจารย์เดินทางมาถึงอบต.สนามจันทร์ ในช่วงบ่ายได้จัดห้องประชุมและทำความสะอาดเนื่องจากทางอบต.ได้จัดประชุมบุคลากรภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_อบต.สนามจันทร์ความเห็น (0)