บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา : โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

dejavu monmon
การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้น เบื้องต้นที่สุดก็ถือกันว่าหมายถึงการเลี้ยงดูบำรุงท่านในด้านร่างกาย เช่นด้วยอาหาร และปัจจัยสี่อื่นๆ แต่สาระสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้ท่านมีความสุขโดยเฉพาะทำให้ท่านมีความสุขใจ

          ลูกที่มีความรู้ความเข้าใจดี เมื่อมาบวชแล้ว ตัวเองได้เห็นคุณค่าของพระศาสนา เมื่อมองเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วก็นำธรรมนั้นไปเผยแผ่ให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องของตน ทำให้ความดีงามแผ่ออกไป ช่วยให้จิตใจของพ่อแม่และญาติมิตรร่มเย็นเป็นสุขด้วย และถ้าตนเองสามารถนำเอาธรรมะที่ได้ศึกษาปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ทำตัวเองให้ดีด้วย และไปช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ดีงามมีความสุข ก็จะช่วยให้พ่อแม่ยิ่งมีความสุขความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก            การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้น เบื้องต้นที่สุดก็ถือกันว่าหมายถึงการเลี้ยงดูบำรุงท่านในด้านร่างกาย เช่นด้วยอาหาร และปัจจัยสี่อื่นๆ แต่สาระสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้ท่านมีความสุขโดยเฉพาะทำให้ท่านมีความสุขใจ เมื่อทำให้พ่อแม่มีความสุขใจได้แล้ว ก็เป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างดีที่สุด เพราะถ้าลูกทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจมีความทุกข์ เช่นมีความกลุ้มกังวล เร่าร้อนใจ ทุกข์ใจ หรือหนักใจเพราะลูก ก็แสดงว่าเราได้เบียดเบียนท่าน แต่ถ้าเราทำให้ท่านมีความสุขมีความมั่นใจได้ ทำให้ท่านอิ่มใจมีปีติสุขได้ ก็จะเป็นการตอบแทนคุณของท่านอย่างลึกซึ้งทีเดียว[i] <div>
<hr width="33%" size="1" /><div id="edn1"><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 63pt; text-indent: -63pt" class="MsoEndnoteText">[i] พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ๒๕๔๒. สอนนาค สอนฑิต..ชีวิตพระ- ชีวิตชาวพุทธ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. (หน้า๑๓-๑๔)</p></div></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะหน้าเดียว

หมายเลขบันทึก: 65671, เขียน: 07 Dec 2006 @ 08:12 (), แก้ไข: 21 Oct 2015 @ 10:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ