สวัสดีครับชาว Blog ทุกท่าน ผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เดินทางไปพร้อมคณะลูกศิษย์ 7 habits รุ่นที่ 3 ที่เมืองหลวงพระบาง เพื่อไปสร้างสังคมการเรียนรู้และสร้างHR Innovation ให้กับลูกศิษย์กลุ่มนี้ที่ทำงานกันอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอด

            ผมและคณะได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ซึ่งท่านอธิการบดีก็ให้การต้อนรับผมและคณะเป็นอย่างดี พร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกับลูกศิษย์ของผมเป็นอย่างมาก             การเดินทางไปหลวงพระบางทำให้ผมได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวหลวงพระบาง และผมยังได้ร่วมใส่บาตรข้าวเหนียวในตอนเช้าซึ่งมีพระสงฆ์บิณฑบาตรมากกว่า 200 รูป นอกจากนั้นผมยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมตลาดเช้าที่หลวงพระบาง และไปเที่ยวน้ำตกที่สวยงามของหลวงพระบางอีกด้วย มีธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก

             ผมเปิด Blog นี้ขึ้นเพื่อให้ทุกท่านที่ติดตาม Blog ของผมได้เข้ามา Share ความรู้และประสบการณ์กัน นอกจากนั้นผมขอฝากภาพในมุมต่าง ๆ ของหลวงพระบางมาฝากท่านผู้ติดตาม Blog ทุกท่าน ครับ

                                                ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ภาพการประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งโครงการ คลินนิกพัฒนาทรัพยกรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น KhonKaen University Human Resources Development Clinic (KKUHRDC) ซึ่งเป็นการหารือยามเย็น ณ โรงแรมภูว่าวใหม่</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>ภาพประทับใจ ร่วมกันใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า หน้าวัดแสนสุธารามซึ่งมีพระสงฆ์กว่า200 รูป <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>

น้ำตกกวางซี (ภาษาไทยเรียกกวางชีหรือกวางเขาชี)

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>

 

น้ำตกกวางซี เป็นน้ำตกหินปูนซึ่งมีน้ำสีเขียวใส เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ พร้อมคณะถ่ายรูปกับน้ำตกกวางซีซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงสุดในหลวงพระบาง

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ตลาดเช้าหลวงพระบาง</p>

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์พร้อมคณะถ่ายรูปร่วมกัน ณ หอพระบาง บริเวณทางเข้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง</p>

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแจกขนมเด็กๆ ลาวเทิง ซึ่งเราแวะพักระหว่างการเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง</p>

 </span> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> </span></span></span></span>