ติดต่อ

  ติดต่อ

The Interesting Links

http://www.kmworld.com/newslinks/

 

http://www.brint.com/km/

 

http://www.knowledgenetwork.ca/

 

http://www.destinationkm.com/

 

http://www.km-forum.org/

 

http://www.kmnews.com/

 

http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/

 

http://www.kmmagazine.com/

 

http://www.sveiby.com/library.html

 

http://www.ontoknowledge.org/

 

http://www.edna.edu.au/edna/page2092.html

 

http://www.metakm.com/

 

http://www.sims.monash.edu.au/research/km/

 

http://informationr.net/ir/8-1/paper144.html

 

http://www.sveiby.com/

 

http://www.icasit.org/km/

 

http://www.edna.edu.au/edna/page2092.html

 

http://www.kikm.org/

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management

 

http://www.research.ibm.com/journal/sj/404/marwick.html

 

http://www.knexa.com/

 

http://www.library.ucsf.edu/info/about/ckm/

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 656, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (0)