Safety Meeting

การเล่าเรื่องที่เป็นความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knpwledge) ให้กับผู้อื่นได้ทราบกันค่ะ

       วันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะ...หลังจากที่เหนื่อยมาจากการปิดบัญชี  ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเดือน...เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีประชุม Safety Meeting ของบริษัท ซึ่งจะประชุมทุกวันศุกร์ค่ะ  วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการเตือนพวกเราที่เป็นพนักงานให้มีความระมัดระวังในการทำงาน รวมถึงในชีวิตประจำวันด้วย เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็นบริษัทขุดเจาะน้ำมัน ก็เลยให้ความสำคัญกับ safety มากๆ ทุกเรื่องค่ะ ทั้งเรื่องการขับรถมาทำงาน ก็ต้องผ่านการทดสอบของบริษัทด้วย การเข้าไปใน base ที่กำลังทำงานอยู่ต้องใช่ชุดกันไฟ รองเท้า และแว่นตา safety...

         ลักษณะการประชุมก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงประกอบภาพเหตุการณ์ เช่น เกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ Safety จะเป็นคนอธิบายถึงสาเหตุ และวิธีการป้องกันให้พนักงานทราบ...ซึ่งพนักงานใน Office อย่างเราจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เพราะนึกภาพหรือเครื่องมือไม่ออกค่ะ...แต่ดิฉันคิดว่าให้ประโยชน์กับพนักงานที่ลงทะเลมากๆ ทำให้เขาระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เนื่องจากการทำงานมีความเสี่ยงสูง...ซึ่งการให้ความรู้ในลักษณะนี้ก็ถือเป็น Story Telling อย่างหนึ่ง  นั่นคือ การเล่าเรื่องที่เป็นความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knpwledge) ให้กับผู้อื่นได้ทราบกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน naiyanajaturanonความเห็น (0)