การบริหารองค์ความรู้

          การบริหารองค์ความรู้นั้น ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ทำให้คนที่รู้ในเรื่องนั้นยิ่งรู้มากขึ้นและคนที่ไม่รู้ก็สามารถมีความรู้ในเรื่องที่ต้องการรู้ได้ และสามารถเป็นแหล่งหาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สำคัญคือ Story telling จะเป็นการแบ่งป้นความรู้ที่น่าติดตามและเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนกับการอ่านบันทึกของใครสักคน และเราเองจะสามารถรู้ว่าสิ่งที่เค้าคิดนั้นเป็นอย่างไร ผมว่าดีนะ แต่เราควรที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องนั้น ๆ ก่อน และรักในสิ่งที่ทำ จะได้ทำออกมาดี ส่วนเรื่องการแสดงความคิดเห็นนั้นผมคิดว่าเราจะได้มุมมองใหม่ ๆ และถ้ามีความนัยทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้คิดบ้าง มันจะทำให้สิ่งที่เราเขียนน่าสนใจ และค้นหาว่าเป็นอย่างที่เค้าเขียนหรือเปล่า

          สรุป ดีนะแต่ควรมีความหลากหลายในการนำเสนอและการแสดงความคิดเห็นนั้นผมว่าดี แต่ควรมีขอบเขตของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณจะไม่เดินเดียวดายความเห็น (0)