ตอนที่ 19

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 17  ว่าด้วยระบบเคออร์ดิคกับ KM (4)  การจัดการความรู้กับการศึกษา   ได้เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง KM กับการศึกษา  อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช