วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือปริ๊นท์โลโก้โครงการต่างๆที่ได้ผ่านมาของกรมอนามัยเป็นจำนวน9โครงการ18แผ่นและตัดให้เป็นวงกลมเพื่อจะติดลงฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดวงกลมเช่นเดียวกันและติดกันน้ำด้วยสติ๊กเกอร์ใสและเสียบไม้ไว้ปักบนรถเข็นที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธ์เพื่อใช้ในงานในวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมริชมอนด์ครับ