ฝึกงานวันที่ 38 หน่วยฝึกเทศบาลนครนครปฐม

.. วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
เวลา 07.55 เดินถึงสำนักงานเทศบาลนครปฐม ทำการเซ็นต์ชื่อและทักทายสวัสดีพี่ๆในห้องทำงาน จากนั้นเริ่มทำงานในเวลา 8.30
..วันนี้ได้ช่วยพี่ในห้องสำนักงานปลัดเทศบาลนครนครปฐม จัดทำรายงานการดำเนินงาน ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ในงบประมาณ ปี 2561 เพื่อเสนอให้กับนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยทำการ ใส่เลข ในหัวข้อต่างๆ และทำการจัดเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย พร้อมส่งให้กับนายกเทศมนตรีในการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานหน่วยที่ 1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)