ฝึกงานวันที่ 37 หน่วยฝึกเทศบาลนครนครปฐม

..วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2556

..เวลา 7.45 เดินถึงสำนักงานเทศบาลนครปฐม ทำการเซ็นต์ชื่อและทักทายสวัสดีพี่ๆในห้องทำงาน จากนั้นเริ่มทำงานในเวลา 8.30
..ช่วงเช้าวันนี้ได้นั่งเคาท์เตอร์ เพื่อทำการออกเลขบันทึก ของเลขประกาศ ให้กับหน่วยงานที่ต้องการออกหนังสือภายในสำนักงานเทศบาล
..ช่วงบ่ายได้จำทำเล่มสมุดคุมงบประมาณ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครปฐม ให้กับพี่ธุรการในห้องสำนักปลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานหน่วยที่ 1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)