ฝึกงานวันที่ 36 หน่วยฝึกเทศบาลนครนครปฐม

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561
.. โดยวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้า จะทำการจัดประชาคมชาวบ้านในหมู่บ้านรางน้ำเค็ม โดนจะทำการประชาคมจะเริ่มตอน 17.00  ในช่วงเช้าได้จัดเตรียมของที่จะใช้ประชาคม ได้แก่แผ่นไวนิล กระดาษเพื่อทำการเขียน  swot  และทำอาหารเลี้ยงคนที่เข้าร่วมทำประชาคม โดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ทำขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ ไปเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่วมประชุม และมีการแจกไข่ให้กับชาวบ้านอีกด้วย
..เวลา 15.30 เดินทางถึงยังชุมชนรางน้ำเค็ม เพื่อทำการจัดสถานที่ โดยทำการจัดสถานที่ประชุมกันที่หน้าบ้านของกรรมการหมู่บ้าน ได้รับอุปการะเก้าอี้จากประธานชุมชนรางน้ำเค็มอีกด้วย ..เวลา 17.00 เริ่มการประชาคม โดยชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือกันดีมาก มีผู้เข้าร่วมการประชาคมครั้งนี้ถึง 60 ท่าน โดยการประชาคมครั้งนี้พูดถึงปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน และได้นำเสนอโครงกานที่จะจัดทำ การประชุมครั้งนี้จบลงในเวลา  19.00

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานหน่วยที่ 1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)