วิธีติดรูป โปสเตอร์หรือแผนที่ ลงบนกำแพงหรือฝาผนัง ให้ป้ายยาสีฟันตามมุมด้านหลังของภาพและตรงกลางด้วย เมื่อยาสีฟันแห้งสนิทดีแล้ว รูปจะติดทนอยู่บนกำแพง โดยไม่ทำให้กำแพงเป็นรอยเสียหาย เพียงแต่ขัดยาสีฟันก็ออกหมดร