Top 10 Emerging Technologies of 2018

10 สุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2018 เป็นเรื่องที่WEF กำหนดขึ้นให้มีการถกกันในการประชุม Annual Meeting of the New Champions ที่ Tianjinประเทศจีน ในวันที่14-18 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4(Fourth Industrial Revolution) ของโลก

ผมได้รับ อึเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้ 

         เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 World Economic Forum (WEF) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่นวัตกรรมอุบัติใหม่อันเป็น 10 สุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2018 ที่เรียกว่า Top 10 Emerging Technologies of 2018 ที่         https://www.weforum.org/agenda/2018/09/top-10-emerging-technologies-of-2018/

         สำหรับ10 สุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2018 ที่ WEF ได้ให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ (Expert Network) ของโลก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5,500 คน จาก 130 ประเทศ ที่เป็นตัวแทน 3,300 องค์กร โดยมีสัดส่วนภาค Business : Academia : Government : Civil Society เป็น 35% : 35% : 15% : 15% [https://www.weforum.org/communities/expert-network] ร่วมกันกับสำนักScientific American รวบรวมและประมวลออกมาได้ ดังต่อไปนี้

 

Technology

Technology Brief Description

Augmented Reality Everywhere

Will transform the work of surgeons, architects and factory workers, not to mention making visits to the museum more compelling than ever

Advanced Diagnostics for Personalized Medicine

Genome sequencing and machine learning have revolutionized our understanding of cancer, brain disorders and other diseases

AI for Molecular Design

Researching new materials, whether for drugs, energy generation or crop improvement purposes, has never been faster, or more efficient

AI Systems to Argue and Instruct

Alexa and Siri’s successors will give you advice – and even argue with you

Implantable Drug-Making Cells

By making cellular implants ‘invisible’ to the immune system, we can use them to fight cancer, heart failure and other diseases

Gene Drive

Altering species through gene editing could help us defeat malaria or protect our coral reefs; but questions remain about to change that

Algorithms for Quantum Computers

Quantum computing has struggled to live up to its hype match: new algorithms could be about to change that

Plasmonic Materials

Plasmonics are high sensitive materials that make great sensors. New developments in nanomaterials could soon see them helping us harvest energy, fight cancer and make ourselves invisible

Lab-grown meat

Eating tasty and affordable beef, chicken and fish grown from stem cells could help eliminate one of the largest sources of greenhouse gas emissions

Electroceuticals

Electrical impulses are already used to treat epilepsy and depression. New breakthroughs could see it used to tackle obesity, opioid withdrawal, autoimmune disorders and other conditions

[AI: Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Alexa: a virtual digital assistant (developed by Amazon for computing devices); Siri: a virtual assistant (part of Apple Inc.’s iOS)]

 

         10 สุดยอดเทคโนโลยีแห่งปี ค.ศ. 2018 เป็นเรื่องที่WEF กำหนดขึ้นให้มีการถกกันในการประชุม Annual Meeting of the New Champions ที่ Tianjinประเทศจีน ในวันที่14-18 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4(Fourth Industrial Revolution) ของโลก ซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้นำในด้านต่างๆกว่า 2,300คน โดยในส่วนประเทศเจ้าภาพ ผู้ที่ได้รับเชิญให้บรรยายนำได้แก่ Premier Li Keqiang, Finance Minister Liu Kun, Bank of China Governor Yi Gang, Jack Ma (founder of e-commerce giant Alibaba) และ Ken Hu (จาก Huawei) ส่วนผู้บรรยายนำจากประเทศอื่นๆ ก็ล้วนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทั้งนี้ผู้ที่สนใจการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่     http://wef.ch/amnc18

         อนึ่ง ในส่วนของ The World Economic Forum’s Expert Network นั้น ผู้ที่จะเป็นสมาชิกได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรหรือสถาบันที่เห็นว่าผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่ความเป็นเอตทัคคะ(expertise) ในระดับโลกอย่างแท้จริง โดยสามารถเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อได้ที่    https://toplink-v1.weforum.org/community/expert-network/nomination/2017/nominate

         ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

         มงคล รายะนาคร

         15 กันยายน 2561 

 

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

652772

เขียน

16 Sep 2018 @ 05:51
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก