บันทึกที่ ๒๒๑ มาอ่านกันเถอะ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"สร้างนักอ่านน้อย"

บันทึกที่ ๒๒๑ มาอ่านกันเถอะ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"สร้างนักอ่านน้อย"

.........การรณรงค์ในเรื่องการอ่านยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจในการอ่าน  ทำอย่างไรให้พวกเขารักการอ่านที่ยั่งยืนได้ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ครูคือต้นแบบการอ่านที่โรงเรียน ครูอ่านให้เด็กเห็น ครูพาเด็กอ่าน ครูส่งเสริมการอ่านให้เด็กได้อ่านหนังสือที่บ้านต่อ

........ผู้เขียนรับผิดชอบงานห้องสมุด และปีการศึกษา ๒๕๖๑นี้ ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นป.๓/๒ จะนำเด็กเข้ามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเสมอ  ให้พวกเขาได้เลือกหนังสือเล่มโปรดเล่มที่พวกเขาอยากอ่าน  หลายคนในระยะแรกๆยังไม่อยากที่อ่าน บ้างก็ว่าหนังสือเล่มใหญ่เกินไปกลัวอ่านไม่จบทั้งที่ยังไม่ลงมืออ่าน ต้องอธิบายและลองให้ฝึกอ่าน ให้เด็กยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านด้วย ในเล่มแรกๆจะใช้เวลาอ่านอยู่หลายวัน พออ่านเล่มที่สองเล่มที่สามเด็กเริ่มสนุกก็จะอ่านได้รวดเร็ว เรื่องในสนุกเด็กๆจะแนะนำเพื่อนๆหนังสือที่เด็กชอบจะเป็นการ์ตูนความรู้ มีภาพประกอบ สีสันสวยงาม มีตัวหนังสือไม่มากจนเกินไป

........การบ่มเพาะการอ่าน เริ่มที่เด็กเล็กพาเขาฝึกอ่านบ่อยๆและมาอ่านที่ห้องสมุดเป็นประจำ ให้ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน เด็กจะซึมซับและช่วยให้พวกเขารักการอ่าน และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือครูต้องร่วมอ่านไปกับพวกเขา มาร่วมปลูกต้นรักการอ่านให้เบ่งบานกลางใจเด็กๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (0)