วันที่ 23

วันนี้ได้จัดทำ ทามไลน์ ในเวลาช่วงเช้าจนถึงช่วงพักเที่ยง และช่วงบ่ายได้จัดโต๊ะให้พี่วสันเพื่อประชุมสภาเด็กและเยาวชนในวันพรุ้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)