ฝึกประสบการณ์วันที่17

วันนี้เป็นอีกวันที่ได้เร่งกันทำงานเพื่อเตรียมพร้อมนำเสนออาจารย์ที่จะมานิเทศในช่วงอาทิตย์หน้า มีการทำGISใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนที่สุด และทำบอร์ด โครงสร้างองค์กรต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_อบต.สนามจันทร์ความเห็น (0)