ฝึกประสบการณ์วันที่17

วันนี้ได้ขออนุญาตพี่ที่อบต.สนามจันทร์ ทำงานที่ต้องส่งมหาลัยโดยทำแผนผังโครงสร้างขอวองค์กรและทามไลน์ โดยที่ลงข้อมูลGIS ควบคู่ไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)