23 ปัญหา..?

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เสียงสะท้อนจากผู้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ช่วงตั้งประเด็นถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางส่วน ดังนี้

1.การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่เคยเรียนมักเน้นหลักธรรมบ้าง วิปัสสนากรรมฐานบ้างซึ่งเป็นนามธรรมจับต้องยากห่างไกลชีวิตผู้เรียนจะมีวิธีอย่างไรเพื่อเอามาใช้ในชีวิตปัจจุบันได้บ้าง..?

2.คนเราเจอเหตุการณ์ร้าย ๆ และหลังทำบุญแล้วทุกอย่างดีขึ้นเป็นผลจากอะไรหรือเป็นเพียงแค่อุปาทาน..?

3.เมื่อคนเราเกิดมามีแต่ความทุกข์แล้วเกิดมาทำไม..?

4.ถ้าไร้ศาสนาสังคมคนเราจะมีความเป็นอยู่อย่างไร..?

5.นรกสวรรค์ถ้ามีอยู่จริงมีอยู่อย่างไร หรือเป็นเพียงแค่หลอกคนให้เชื่อเท่านั้นและคนที่ทำดีตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์จริงหรือ..?

6.ในปัจจุบันตามสื่อต่าง ๆ มีปัญหาการทะเลาะวิวาทมากขึ้นในคำสอนพระพุทธศาสนาจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร..?

7.ทำไมคนเราต้องให้มีความเชื่อว่าถ้าการทำชั่วแล้วตกนรกแต่ทำดีได้ขึ้นสวรรค์..?

8.ทำไมต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา แต่ถามบทสวดมนต์ที่สวดไปก็ตอบไม่ได้แต่ก็สวดกันทุกวัน..?

9.การที่พระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาจะแก้ไขอย่างไร..?

10.การประพฤติปฏิบัติวิปริตจากพระธรรมวินัยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร..?

11.ทำไมผู้ชายบวชได้แต่ผู้หญิงบวชเหมือนผู้ชายไม่ได้ในปัจจุบัน..?

12.ทำไมไม่มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ออกกำลังกาย  ด้วยพระฉันแต่อาหารที่เลือกไม่ได้จากญาติโยม  เช่น  แกงกะทิ  ขนมหวานล้วนแต่ไม่รักษาสุขภาพแก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแผ่ศาสนา..?

13.ถ้าเราขาดสติ  ทำอะไรโดยไม่คิดชอบใช้แต่อารมณ์เราควรทำอย่างไร  มีคำสอนทางพระพุทธศาสนาบทไหนเอามาใช้สอนได้บ้าง..?

14.การนำแนวคิดของต่างศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นวิธีการที่ดีหรือไม่..?

15.การที่จิตใจมีความทุกข์เราสามารถใช้คำสอนอะไรมาบรรเทาทุกข์ได้บ้าง..?

16.การเกิดกิเลสคือโลภโกรธหลงแล้วไม่พอใจถามว่าเราจะลดกิเลสเหล่านี้ได้อย่างไร..?

17.ถ้าหากโกหกต่อพ่อแม่กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะผิดศีลธรรมหรือไม่อย่างไร..?

18.ทำไมตามสื่อต่าง ๆ ว่ามีพระภิกษุบางรูปจึงต้องทุจริตเงินทอนวัดที่ชาวบ้านมาทำบุญให้แก่วัด..?

19.หากชายคนหนึ่งเป็นโจรมีความผิดแต่ต้องการบวชพระเนื่องจากเกิดความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ในทางพระพุทธศาสนาจะบวชได้หรือไม่..?

20.การเคารพรูปปั้นที่ไม่ใช่รูปปั้นของศาสนาพุทธเหมาะสมหรือไม่..?

21.ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีได้จริงหรือและการไม่นับถือศาสนาบาปไหม..?

22.ทำไมเรื่องบางเรื่องเหมือนเป็นนิทานหรือตำนานที่ล้าสมัยและไม่ใช่เรื่องจริงแต่พระสงฆ์ชอบนำมาสอนชาวบ้านเพราะอะไร..?

23.การทำบุญโดยการถวายปัจจัยมาก ๆ พระสงฆ์ที่เป็นโฆษกงานวัดว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูง ๆ จริงหรือไม่..? หรือเป็นแค่เพียงอุปโลกน์ขึ้นมาเท่านั้น..?

.....................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

652477

เขียน

13 Sep 2018 @ 11:54
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก