วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court Journal)

ชื่อวารสาร วารสารศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court Journal)
เว็บไซต์ http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/index.php?order=desc
  http://www.constitutionalcourt.or.th 
ISSN 1513-1246
กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ
ผู้ผลิต สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขอบเขตเนื้อหา วารสารศาลรัฐธรรมนูญ  จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านหลักนิติธรรม  กฎหมายรัฐธรรมนุญ กฎหมายมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งสามารถดูเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ปี. พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาได้ที่ หอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เว็บไซต์ http://elibrary.constitutional...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)