ชื่นชม มอ. (๓ - จบ)

อาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาในทุกวิทยาเขตและเขตการศึกษา

ชื่นชม มอ. (๓ - จบ)

      ต่อจาก ๒ ตอนที่แล้ว

  11.  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับอย่างสูง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

 12. อาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาในทุกวิทยาเขตและเขตการศึกษา

 13. คณาจารย์รุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นสูงในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

 14. มหาวิทยาลัยตอบสนองพันธกิจในการเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ได้อย่างดี เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทรัพยากรธรรมชาติ อิสลามศึกษา และมุสลิมศึกษา

 15. มีแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมด้วยตนเองหลายแห่ง เช่น ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา(ปัตตานี) ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(หาดใหญ่) และในคณะอื่นๆ

 16. การวิจัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ มีความโดดเด่นระดับชาติ และระดับภูมิภาค

 17. บุคลากรและนักศึกษาในเขตการศึกษาภูเก็ต ตรัง และสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์ พานิช
๔ ธค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สมศ.#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#ประเมิน

หมายเลขบันทึก: 65178, เขียน: 04 Dec 2006 @ 18:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)