วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานของดร.ประกอบ  ใจมั่น เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว  แต่ติดอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ

แต่ข้าพเจ้าจะส่งงานให้เส็รจทันในเวลาที่กำหนดค่ะ