ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาชุมชนคุณอำนวย

 ทำอะไรแบบใจสั่งมา พาสังคมไท สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ในงาน"มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓"

 เพื่อให้การดำเนินการของ "ชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ หรือ KFC(oP)" เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการที่พวกเราในส่วนที่ส่วนหนึ่งเป็นชาว UKM จะพัฒนาทีมงาน "เครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย" ซึ่งจะจัดครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรับเป็นเจ้าภาพ

 ขอเรียนรับข้อเสนอแนะ จากทุกท่านที่เข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อนำการจัดการความรู้ใน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ว่า

 "ชุมชนคุณอำนวย(แห่งชาติ) ต้อง หรือ ควร มีกิจกรรมอะไร เพื่อเป็นการสร้าง เสริม เติม กู่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบบไท ไท ในอนาคต กันใกล้นี้ครับ"

JJ