ชุดเครื่องมือออนไลน์ที่จำเป็น

..

..

เว็บไซต์บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์

๑. Youtube - https://www.youtube.com

๒. Box - http://www.box.com

๓. OneDrive - https://onedrive.live.com/abou...

๔. Google Drive - https://www.google.com/drive

๕. Dropbox - https://www.dropbox.com

..

..

การย่อ URL (A URL Shortener)

๑. การย่อ URL ด้วย Google - http://goo.gl

๒. การย่อ URL ด้วย bit.ly - https://bit.ly

๓. การย่อ URL ด้วย Ow.ly - https://hootsuite.com/pages/owly

๔. การย่อ URL ด้วย Adf.ly - http://adf.ly

..

..

เกณฑ์การประเมินรูบริคออนไลน์

๑. Kathy Schrock's Guide to everthing - http://www.schrockguide.net/as...

๒. MidLink Magazine Teacher Resource Room - https://projects.ncsu.edu/midl...

๓. Rubistar - http://rubistar.4teachers.org/...

๔. Teacherplanet - http://www.teacherplanet.com/r...

๕. Teachnology - http://teach-nology.com/web_to...

๖. Teachervision - https://www.teachervision.com/...

..

..

เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด (Mind Map)

๑. Bubbl.us - http://bubbl.us

๒. Cacoo - http://cacoo.com

..

..

การลงคะแนนและการสำรวจ (Polls and Surveys)

๑. SurveyMonkey - http://www.surveymonkey.com

๒. Zoomerang - https://www.zoomerang.com

๓. Mentimeter - https://www.mentimeter.com

..

..

....................................................................................

สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน

บุญรักษา ครับ ;)...

...................................................................................

..

..

แหล่งอ้างอิง

วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (Fundamental of Educational Innovation and Technology). กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕๖๑.

..

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่งความเห็น (0)